Hiringmanagers voelen zich comfortabeler bij sollicitanten die voldoen aan de conventionele verwachtingen.

Vertrouwdheid en risicovermijding: Standaard kandidaten passen vaak binnen het bekende stramien. Hiringmanagers voelen zich comfortabeler bij sollicitanten die voldoen aan de conventionele verwachtingen. Het minimaliseert het risico van onbekende factoren.

Efficiëntie: Het selecteren van een standaard kandidaat lijkt efficiënter. Ze hebben vaak een vergelijkbare achtergrond en vaardigheden, waardoor het proces sneller kan verlopen.

Conformiteit aan bedrijfscultuur: Hiringmanagers willen vaak iemand die naadloos past binnen de bestaande bedrijfscultuur. Standaard kandidaten worden verondersteld gemakkelijker te integreren.

Angst voor fouten: Het selecteren van een standaard kandidaat lijkt veiliger. Hiringmanagers zijn bang voor het maken van een verkeerde keuze, dus kiezen ze voor bekende profielen.

Het is belangrijk om te erkennen dat deze neiging niet altijd optimaal is. Het kan leiden tot een gebrek aan diversiteit en creativiteit binnen een organisatie. En de beste kandidaat is gewoon de beste kandidaat en dat is vaak iemand die buiten het standaard profiel valt.

Terug naar overzicht