Detavast

Uiteindelijk gaat het om meer flexibiliteit en risicobeperking. Wij bieden u mogelijkheden tot maatwerk. - LiefhebberHR


 

Met detavast biedt LiefhebberHR bedrijven een soort van langere proeftermijn. Het voordeel van een detavastmedewerker is de volledige flexibiliteit. Dat betekent dat u op ieder gewenst moment de samenwerking stop kunt zetten. LiefhebberHR geeft u gedurende een vastgesteld aantal uren deze mogelijkheid. Zijn deze uren goed bevallen? Dan kunt u de ingehuurde medewerker zelf een dienstverband aanbieden binnen uw organisatie. Mocht u willen verlengen, ook dat is mogelijk. Tevens kunnen de kosten van de werving en selectie uitgesmeerd worden over een langere periode. 

Detavast is een vorm van detacheren waarbij detachering wordt gecombineerd met werving en selectie. De medewerker start hierbij vanaf het begin met dezelfde arbeidsvoorwaarden als wanneer deze direct in dienst zou zijn getreden bij u, de opdrachtgever. Bij detavast komt de kandidaat eerst in dienst bij LiefhebberHR of haar partners en wordt gedetacheerd bij u als opdrachtgever.

Dit tarief is opgebouwd uit:
•    Bruto uurloon
•    Werkgeverskosten
•    Marge van LiefhebberHR

Wat zijn de voordelen

Wilt u er zeker van zijn dat een werknemer aan de verwachtingen voldoet? Vereist een functie een langere proeftijd en heeft u behoefte aan risicospreiding? Dan is een detavast constructie voor u een interessante optie.

•    U spreidt het risico
•    Verlengde proeftermijn
•    Meer flexibiliteit bij inhuur
•    U heeft langer de tijd om de kandidaat te beoordelen