MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijk voor ons omdat we graag mensen helpen. - LiefhebberHR
Kansen creëren

We vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen en zijn ervan overtuigd dat ieder mens uniek is en een bijdrage kan leveren aan de samenleving. In de afgelopen 19 jaar hebben we talloze kandidaten vanuit een a-typische situatie op het juiste spoor weten te zetten.

Wij willen helpen

Door geïnteresseerd te zijn in wat mensen willen worden, wat ze drijft en wat ze wèl kunnen, komen we vanzelf bij de mogelijkheden. We zijn trots op de resultaten die we hebben bereikt met mensen (die niet eenvoudig te bemiddelen zijn). We hebben veel mensen geholpen om hun leven te verbeteren en we zijn ervan overtuigd dat we nog veel meer mensen kunnen helpen in de toekomst. We blijven ons inzetten voor MVO, omdat we geloven dat het belangrijk is om iets terug te doen voor de samenleving.